Wednesday, January 2, 2013

Kerajaan

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah: "Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur." (23)

Katakanlah: "Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadaNya kamu akan dikumpulkan." (24)

Dan mereka berkata, " Bilakah (datangnya) ancaman (hari Kiamat) itu jika kamu orang yang benar?" (25)

Katakanlah (wahai Muhammad): " Sesungguhnya ilmu (tentang hari Kiamat itu) hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan." (26)

Maka ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat) sudah dekat, wajah orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka): "Inilah (azab) yang dahulu kamu minta disegerakan. (27)

Benarlah Segala Firman Allah Yang Maha Agung.

(Surah Al-Mulk: ayat 23-27)


Post a Comment

diari nenek

kawan nenek